Novinky

 Novinky

Zápis do MŠ 2016

Mateřská škola Chudíř

Chudíř 16, 294 45 Jabkenice, IČ 71294210, telefon +420 601 355 922

___________________________________________________________________________

Zápis do mateřské školy Chudíř pro školní rok 2016/2017 

Datum: 10.5.2016

Čas:  13.00 – 15.30 hodin

Místo:  kancelář ředitelky školy

S sebou přineste:

* Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte pro šk. rok 2016/2017, potvrzenou od pediatra. (Žádost je ke stažení na webových stránkách obce Chudíř  http://chudir-ms.e-obec.cz/urednideska_zr.php?akce=showfile&id_section=1, nebo k dispozici přímo v MŠ Chudíř).

* Potvrzení o trvalém pobytu dítěte – výpis z evidence obyvatel obecního úřadu dané obce.

Ředitelka Mateřské školy Chudíř stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst. 2 písm. b), zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Děti budou přijímány v tomto pořadí:

1. Děti jeden rok před zahájením povinné školní docházky a s odloženou školní docházkou.

2. Děti s trvalým bydlištěm v obci Chudíř.

3. Děti s trvalým bydlištěm v obcích Jabkenice a Charvátce.

4. Všechny ostatní děti seřazeny dle data narození, od nejstaršího po nejmladší.

Mateřské školy jsou zřizovány pro děti zpravidla od tří let. Tomuto věku jsou uzpůsobeny podmínky i program vzdělávání. Dítě je přijímáno za stejných podmínek, jako děti starší. Rodiče, kteří požadují přijetí mladšího dítěte, by měli zvážit, zda je dítě pro docházku do mateřské školy dostatečně vyspělé, schopné vzdělávání podle školního vzdělávacího programu mateřské školy a bezpečně zvládá základní hygienické návyky. 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny vyvěšením na okně Mateřské školy Chudíř dne 31.5.2016 od 9,00 do 16,00 hodin. Prosím rodiče všech dětí, které se řízení zúčastní, aby se zároveň zastavili v ředitelně pro rozhodnutí. Děkuji. Jana Ottová, ředitelka  

Pokud se zákonný zástupce nemůže ze závažných důvodů dostavit, domluví se s ředitelkou školy, (tel. +420 601 355 922), na náhradním termínu. Pokud tak neučiní, nebude na pozdější přihlášky brán zřetel.Novinky

Plánované termíny uzavření MŠ Chudíř

Vážení rodiče,

MŠ Chudíř má plánované tyto termíny v roce 2016, kdy nebude Mateřská škola v Chudíři otevřena:

červenec:    11.-29.

srpen:          1.-19.

listopad:       18.

prosinec:      23.,27.-30.

Červenec 1.,4.,7.,8. až podle zájmu rodičů

srpen 22.-25., 28.-30. až podle zájmu rodičůNovinky

Vítejte v prvním školním roce

Vítejte v prvním školním roce nové MŠ Chudíř, věřím, že se Vám zde bude líbit.

Jana Ottová ředitelka školky

 

 

 

 

 Krátké textové zprávy
Databáze neobsahuje žádnou novinku.
Kontaktní informace

Obecní úřad Chudíř
294 45 Chudíř 16
Telefon:
+420 733 436 966
e-mail: chudir@seznam.cz

Úřední hodiny:
středa 18.00 – 19.00 hod.

Starosta: Michal Vitmajer
Místostarostka: Zuzana Sluková

Bankovní spojení:
číslo účtu: 30927181/0100

Předpověď počasí

Počasí
Předpověď pro: Chudíř

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl